List of reviewers 2014

prof. asoc. dr Arūnas Barvidas – Vilnius Gediminas Technical University, Litwa

dr hab. Teresa Bednarczyk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Mikołaj Bespamiatnych – Uniwerystet im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś

dr hab. Eugenii Czernyszewicz, prof. nzw. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Wiesław Czyżowicz, prof. nzw. – Szkoła Główna Handlowa

dr hab. Marianna Greta, prof. nzw. – Politechnika Łódzka

doc. dr Volha Holubava – Belarusian National Technical University, Białoruś

dr doc. Darius Kalibatas – Vilnius Gediminas Technical University, Litwa

dr Maja Kiba-Janiak

prof. dr hab. Ivan Kirviel – Akademia Pomorska w Słupsku

P. Eng., Ph.D. Zdzislaw Klim - Bombardier Aerospace, Kanada

dr hab. Jan Koleśnik, prof. nzw. – Szkoła Główna Handlowa

dr hab. Jan Komorowski, prof. nzw. – Szkoła Główna Handlowa

prof. dr. hab. inż. Wiesław Kowalczewski – Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

dr hab. Barbara Kryk, prof. nzw. – Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Bolesław Rafał Kuc

prof. zw. dr hab. Leszek Kupiec – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

dr hab. Juozas Lakis, prof. nzw. – Politechnika Białostocka

dr Agata Lulewicz-Sas – Politechnika Białostocka

prof. dr hab. Bożena Łagowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Maja Marten – Uniwerystet im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś

dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nzw. – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. nzw. – Politechnika Białostocka

dr hab. inż. Anna Michna, prof. nzw. – Politechnika Śląska

dr hab. Paweł Niedziółka, prof. nzw. – Szkoła Główna Handlowa

dr Wojciech Niemotko – Ecospedycja

prof. dr hab. Dmitrij Pankow – Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny, Białoruś

doc. dr Lina Pashkovskaya – Belarus State Economic University, Białoruś

dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. nzw. – Politechnika Białostocka

dr Beata Poteralska – Instytut Technologii Eksploatacji,

Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

dr hab. Marzena Remlein, prof. nzw. – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. nzw. – Uniwersytet w Białymstoku

dr Marcin Sakowicz – Warsaw School of Economics

prof. dr hab. Henryk Sasinowski – Politechnika Białostocka

prof. dr hab. Jurij Sedłucho – Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny w Mińsku, Białoruś

dr Svietlana Sitora – Uniwerystet im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś

prof. Mirosław Skibniewski – University of Maryland, USA

prof. dr hab. Zbigniew Styczyński – Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Niemcy

prof. Andrej Škraba – University of Maribor, Słowenia

prof. dr hab. Victor Voronov – Daugavpils University, Łotwa

dr Hao Wang – School of Management, Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University, Chiny

dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, prof. nzw. – Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Jerzy Węcławski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. nzw. – Politechnika

dr hab. Magdalena Wyrwicka, prof. nzw. – Politechnika Poznańska

dr Yu Zhang – School of Economics and Management, Tianjin Chengjian University, Chiny